دڤێ کورد چ ژ که‌مال کلچدارۆگلو بخوازن

پشتی کو سه‌رۆکا ئی پارتییێ، مه‌رال ئاکشه‌نه‌ر، خوە ژ ماسه‌یا ٦ قۆلی ڤەکێشایی و دیسا لێ ڤه‌گه‌رییا، سه‌رۆکێ جەهەپێ، که‌مال کلچدارۆگلو، ژ ئالیێ ماسه‌یا ٦ قۆلی ڤه‌ وه‌ک بەربژێرێ سه‌رۆککۆمارییێ هات ده‌ستنیشانکرن و ب ڤی ئاوایی قه‌یرانا ل سه‌ر سه‌رۆککۆمارییێ ب داوی هات. مه‌رال ئاکشه‌نه‌ر ب ته‌رککرنا ماسه‌یا ٦ قۆلی خوه‌ و پارتییا خوه‌ خستبوو خه‌ته‌رێ و ئیحتیمالا کو د هلبژارتنێ دا پارتییا وێ دەنگێن پێویست ب دەست نەخە و نه‌که‌ڤه‌ پەرلەمه‌نتۆیێ دا هەبوو. ئه‌ڤێ یه‌کێ و هنده‌ک ئەگەرێن دن هشت کو مه‌رال ئاکشه‌نه‌ر تفا خوه‌ بئالیسە و دیسا ڤه‌گه‌ره‌ ماسه‌یا ٦ قۆلی. ژ خوه‌ د مه‌راسیما پێشکێشکرنا نامزه‌تێ سه‌رۆککۆمارییێ دا ژ وێنه‌یێ وێ خویابوو کو گه‌له‌ک تشت نه‌ ب دلێ وێ نه‌ و روویێ وێ ترش و شه‌رمۆکه‌ بوو.

پشتی کو کلچدارۆگلو وه‌ک نامزه‌تێ سه‌رۆککۆمارییێ هات ده‌ستنیشانکرن، ڤێجار دێ پێڤاژۆیا هه‌ڤدیتنێن ب پارتییێن دن را ده‌ست پێ بکە و ژ وان پارتییان ژی یا هه‌ری گرینگ، بێگومان، هەدەپە یه‌. هه‌ر چقاسی گه‌له‌ک ژ رێڤه‌بر و سه‌رکێشێن هەدەپێ نه‌ کورد بن و سیاسه‌ته‌ک ترکایه‌تی و ترکییه‌بوونێ دکن ژی، لێ سه‌دی نۆت ژ بنگه‌ها وێ کورده‌ و ب ده‌نگ و رایێن کوردان د پەرلەمه‌نتۆیێ دا یه‌. ژ به‌ر ڤێ، هەدەپە وه‌ک پارتییه‌ک کورد تێ قه‌بوولکرن یان ددن قه‌بوولکرن و قه‌ده‌را هلبژارتنان ژی د ده‌ستێ وێ و ده‌نگ و رایێن کوردان دا یه‌. تێ پایین کو نامزه‌تێ سه‌رۆککۆمارییێ که‌مال کلچدارۆگلو و ئه‌رکانێن خوه‌ سه‌ردانا هەدەپێ بکن و ل سه‌ر هلبژارتنا سه‌رۆککۆمار بپه‌یڤن. ژ خوه‌ هه‌ر دو هه‌ڤسه‌رۆکێن هەدەپێ، میتهات سانجار و په‌رڤین بولدان، بانگا سه‌ردانێ ل کلچدارۆگلو کربوون و هه‌ڤسه‌رۆکێ که‌ڤن سه‌لاهەتتین ده‌میرتاش ژی ژ گرتیخانێ هه‌مان بانگ کربوو.

ل گۆر تێ گۆتن، هنده‌ک ژ ئه‌رکان و رێڤه‌برێن جەهەپێ گۆتنه‌ کو د سه‌ردان و هه‌ڤدیتنا ب هەدەپێ را ئه‌وێ چو بازاران نه‌کن و ته‌نێ ل سه‌ر ڤه‌کرنا رێیێن سیاسه‌تا ده‌مۆکراتیک بئاخڤن. ژ خوه‌ هه‌ڤسه‌رۆکێ هەدەپێ، میتهات سانجار، ژی گۆتبوو کو ئارمانجا وان نه‌ داخوازێن مه‌زنن، ئه‌و دخوازن ل سه‌ر ده‌مۆکراسی و ده‌مۆکراتیزه‌کرنا ترکیێ باخڤن. هه‌ڤسه‌رۆکا هەدەپێ، په‌رڤین بولدان، ژی د ئاخاڤتنا خوه‌ دا گۆت بوو کو ئه‌و دێ ل گۆر نیقاش و ئه‌نجاما نیقاشان نامزه‌تێ خوه‌ یێ سه‌رۆککۆمارییێ ده‌ستنیشان بکن. ل ڤر ئه‌گه‌ر کلچدارۆگلو و هەدەپە ل سه‌ر خالێن هه‌ڤبه‌ش ل هه‌ڤ بکن، دێ هەدەپە نامزه‌تێ سه‌رۆککۆمارییێ ده‌رنه‌خه‌ و پشتگرییا کلچدارۆگلو و ماسه‌یا ٦ قۆلی بکه‌. ئه‌ڤ تێ واته‌یا کو د هلبژارتنا گەرا یه‌که‌م دا مه‌سه‌لا سه‌رۆککۆمارییێ سافی ببه‌ و ئیحتیماله‌ک مه‌زن کلچدارۆگلو ببه‌ سه‌رۆککۆمارێ ۱۳ئه‌مین یێ ترکیێ. لێ هه‌که‌ ل هه‌ڤ نه‌کن، وێ هەدەپە سه‌ربخوه‌ نامزه‌تێ خوه‌ ده‌رێخه‌ و وێ سه‌رۆککۆمار د هلبژارتنا گەرا دویه‌م دا ئاشکه‌ره‌ ببه‌. ئه‌ڤ یه‌ک ژی ژ ماسه‌یا ٦ قۆلی و کلچدارۆگلو را خه‌ته‌ره‌ و وێ رێ ژ سه‌رکه‌تنا ئاکەپ و ئه‌ردۆگان را ڤه‌که‌.

هەدەپە و رێڤه‌برێن وێ ژ رۆژا رۆژ دا چو تشته‌کی به‌ربچاڤ ژ کوردان را نه‌خوه‌ستیه‌ و ناخوازن. سیاسه‌ت و ئارمانجا وێ ته‌نێ ئه‌ڤه‌ کو کوردان ب ترکیێ ڤه‌ پینه‌ بکن و وان ژ هه‌ستێن نه‌ته‌وی، ژ داخوازێن نه‌ته‌وی دوور بخن. ژ رۆژا کو که‌تنه‌ پەرلەمه‌نتۆیێ و هه‌تا ئیرۆ، داخوازنامه‌ یان پێشنیازه‌ک ب ته‌نێ ژی ژ بۆ فه‌رمییه‌تا زمانێ کوردی و په‌روه‌رده‌یا ب زمانێ کوردی نه‌دانه‌ مه‌جلیسێ. ژ بۆ هه‌ر کاری کۆمسیۆن چێکرنه‌ لێ ژ بۆ زمانێ کوردی چێنه‌کرنه‌. ئەگەرێ هه‌ری مه‌زن یا ئەسیمیلاسیۆنێ و ئەسیمیله‌کرنا کوردان یه‌ک ژێ ئه‌ڤه‌یە. ترکی یه‌، ترکییه‌ییبوونه‌، سیاسه‌تا ب ترکی و به‌رژه‌وه‌ندییێن ده‌وله‌تا ترکه‌. یانی، هەدەپە هه‌تا ئیرۆ ب وێره‌کی ژ کوردان را تشته‌ک نه‌خوه‌ستیه‌. هه‌ر جارێ د بن سیاسه‌تا ده‌مۆکراسی و ده‌مۆکراتیزه‌کرنا ترکیێ دا داخوازێن کوردان بنجل کریه‌ و ئیرۆ ژی دکه‌.

وه‌ک مه‌ ل ژۆر ژی گۆت، سه‌رێ به‌ن د ده‌ستێ هەدەپە و ده‌نگ و رایێن کوردان دا یه‌. چ تفاقا ئه‌ردۆگان به‌، چ تفاقا کلچدارۆگلو به‌، هه‌ردو ئالی ژی موحتاجی ده‌نگ و رایێن کوردانه‌. ئانکۆ، موحتاجی هەدەپێ نه‌. دڤێ ئه‌ندام و ئالیگرێن هەدەپێ، که‌دکار و فه‌داکارێن هەدەپێ ئێدی بێده‌نگ نه‌مینن و ب وێره‌کی دۆزێ ل هەدەپێ و رێڤه‌برێن وێ بکن کو د هه‌ڤدیتن و مزاکه‌ره‌یان دا ب وێره‌کی داخوازان بکن، ب وێره‌کی گاڤان باڤێژن و ژ بۆ کوردان هنده‌ک خوه‌سته‌کان بده‌ستخن. ب کێماسی و یا هه‌ری گرینگ، فه‌رمییه‌تی و په‌روه‌رده‌یا ب زمانێ کوردی دڤێ یه‌ک ژ وان داخوازێن سه‌ره‌که‌ و بنگه‌هین به‌.

نووچه‌ / ئانالیز

نێرین / شیرۆڤە