سیاسی

د ته‌ڤگه‌رێن بارزانیان دا خه‌تا نه‌ته‌وه‌یی و وێره‌کیا کورده‌واری

سه‌رۆکێ نه‌ته‌وا کورد بارزانی…
هه‌چێ ڤی ناڤی نزانی ژ دیرۆکێ پێ پاری

د ژیانا مله‌تان دا، د ته‌کۆشینا گه‌لان دا سه‌رۆک و سه‌رۆکاتی ڕۆل و ئه‌رکه‌کی گرنگ دلیزن. سه‌رۆک ب که‌د و جاهدا خوه‌، ب خه‌بات و به‌رخوه‌دانا خوه‌، ب نه‌رین و دیتنێن خوه‌، ب هه‌لوه‌ستا خوه‌ یا نه‌ته‌وه‌یی کو ژ بۆنا گه‌لێ خوه‌ ئازاد بکه‌، دخه‌بته‌ کار و ئه‌رکێن خوه‌ یێن سه‌رۆکاتیێ ب جھ تینە.

ژ به‌ر ڤێ ژی سه‌رۆک و سه‌رۆکاتی د ژیانا گه‌لان دا جهه‌ك تایبه‌ت دگره‌. لۆما ئه‌و دبن ڕه‌نگ و ده‌نگێ گه‌لێ خوه‌، دبن ڕێبه‌ر و ده‌ستهلاتا گه‌لێ خوه‌. ژ به‌ر ڤێ ژی ئه‌و ڕه‌نگ و ده‌نگێ جڤاتێ پێک تینن و دبن سه‌رۆک و ڕێڤه‌برێ گه‌لێ خوه‌.

د جڤاتێن پێشکه‌تی دا هه‌ر چقاسی ڕۆلا وان هه‌به‌ ژی نه‌ وه‌که‌ مله‌تێن کۆلۆنی، بنده‌ست و پاشده‌ مایی نه‌. د جڤاتێن پاشده‌مایی دا سه‌رۆک ب هێز و قوه‌تا خوه‌، ب زانه‌بوون و تێگەهشتنا خوه‌ دکاره‌ جڤاتا خوه‌ ژی وه‌که‌ خوه‌ بکه‌. ئانگۆ ئه‌و چ بفکره‌، چ بخوازە وێ ب سایا ده‌سهلاتیا خوه‌ دخه‌ ژیانێ.

هه‌گه‌ر ئه‌م دیرۆکا گه‌لان بخوینن ئه‌م دێ ڤێ یه‌کێ پر ب ڕه‌حه‌تی ببینن. ئه‌م دێ ببینن و بخوینن كا سه‌رۆکێن وه‌لاتان د چ ڕێ و ڕێبازان دا ڕۆلا خوه‌، ژ بۆنا پێشڤه‌برن ئان پاشده‌ مایینا گه‌لێ خوه‌ لیستنه‌.ئه‌م دیسا دزانن و مه‌ خوه‌ندیه‌ کو ژیانا گه‌لان چاوا ل گۆر ڕه‌نگ و ده‌نگێ سه‌رۆکێن خوه‌ ڕه‌نگ گرتنه‌ و ژیانا خوه‌ ب چ ئاوایی ب ڕێ ڤه‌ برنه‌ و دبن، دیاره‌.

لێ هه‌زار مخابن کو مه‌ کوردان هه‌تا نها وه‌که‌ هاتبه‌ خوه‌ستن ئه‌م ل سه‌ر ڕۆل و ئه‌رکێن سه‌رۆکێن خوه‌ ڕانه‌وه‌ستیانه‌ و سه‌رۆک ژ هه‌ڤ جوودا نه‌کرنه‌. یا مه‌ په‌سنێ هنان دایه‌، ژ وان ڕا ل چه‌پکان خستیه‌. ب بژیبوونێ چاڤێن وان کۆر کرنه‌ کو شاشی و چه‌وتیان نه‌بینن، ب ده‌نگێ به‌رز گوهێن وان خه‌تماندیه‌ کو نه‌بهیزن،، مه‌ ب ڤێ هه‌لوه‌ستا خوه‌ یا خه‌راب ڕێ نه‌دایه‌ وان دا کو ئه‌و تشتێن باش ژ بۆنا مه‌، ژ بۆنا گه‌لێ خوه‌ بێژن و بنڤیسینن.

ل گه‌ل ڤان شاشیان، مه‌ ڕاستیا هندە سه‌رۆکێن خوه‌ ژی نه‌دیتنه‌. ئه‌م، وه‌که‌ هاتبه‌ خوه‌ستن، نه‌بوونە په‌سندارێن وان. هه‌تا ژ مه‌ هاتبه‌ ئه‌م نه‌بوونه‌ پشته‌ڤانێ وان. ئاها قه‌لسی و نه‌زانیا مه‌ ئه‌ڤ بوو. لۆما ژی ئه‌م د ڤی واری دا، د ئه‌زموونا خوه‌ یا نه‌ته‌وه‌یی دا ب سه‌رنه‌که‌تنه‌.

چما ڤێ دبێژم؟

چ ده‌ما ئه‌م کورد دیرۆکا بارزانیێ نه‌مر و بارزانیان بخوینن ئه‌م دێ ڤێ یه‌کێ پر ب ڕه‌حه‌تی ببینن كا وان چاوا ژ بۆنا گه‌لێ خوه‌ بگەهینن ئازادی و سه‌رخوه‌بوونا وی کار کرنه‌.
ژ به‌ر کو د هه‌می ته‌ڤگه‌رێن بارزانیان دا ئه‌م خه‌تا نه‌ته‌وه‌یی و وێره‌کیا کورده‌واری دبینن. له‌ورا ژی ڤان هه‌ردو خالان کورد ل جهانێ زندی کرن کو ئه‌و بکاربن هه‌ر بژین.
د ناڤا ته‌ڤگه‌را بارزانیان دا بارزانی یێ مه‌زن، سه‌رۆکێ نه‌ته‌وه‌یی یێ کوردان ژی یه‌ک ژ وان که‌سایه‌تیان بوو کو د هه‌ر گاڤئاڤێتنه‌کا وی ده‌ ئه‌م ل شوونپێن بیر و باوه‌ریێن نه‌ته‌وه‌یی و ئازادیا کوردستانێ دبینن. بارزانیێ مه‌زن ب وێ زانینا خوه‌، ب وێ تێگەهشتنا خوه‌، ب وێ جه‌ساره‌ت و وێره‌کیا خوه‌ ژ بۆنا گه‌لێ خوه‌ هه‌ر خه‌بتیه‌ کو گه‌ل بگەھینه‌ ئازادی و سه‌رخوه‌بوونا وی.

لۆما نه‌مر د ناڤا ڤێ ته‌کۆشینا دوور و درێژدا ژ بۆنا مه‌ کوردان ڕێ و ڕێبازه‌ک پێک ئانی. ژ به‌ر کو وی دزانی بوو کو مله‌ته‌ک بێ ڕێباز نکاره‌ ته‌کۆشینه‌کا ل سه‌ر ئەساسێ نه‌ته‌وه‌بوونێ بده‌. لێ مه‌ کوردان هه‌تا نها ژی ئه‌و ڕێ و ڕێبازا وی دانی بوو باش فێم نه‌کری یه‌. ئه‌و باش نه‌خوه‌ندیه‌ کو بزانبن وی ژ بۆنا مه‌ چ گۆتیه‌.

یا ڕاستی ئه‌وه‌ کو ئه‌م چقاسی به‌حسا نه‌مر بارزانی بکن، چقاسی په‌سنێ وی ژ بدن تێر ناکه‌. لۆما ئه‌ز دبێژم هه‌گه‌ر ئه‌م ژ وی حه‌ز دکن، دڤێ ئه‌م به‌رێ هه‌ر تشتی، ڕێبازا وی دانیه‌ باش فێر ببن، گۆتنێن وی د سه‌رێ خوه‌ دا ب جھ بکن کو بکاربن ئازادیا گه‌لێ خوه‌ ل سه‌ر خه‌تا نه‌ته‌وه‌یی بدن.

ژ به‌ر بارزانیێ مه‌زن گۆتیه‌: ”ئه‌و که‌سێن نه‌ته‌وه‌یی نه‌فکرن تم دکارن وه‌لاتێ خوه‌ بفرۆشن”. هه‌گه‌ر هندەك کوردان ل گۆر ڤێ هه‌ڤۆکا وی ته‌کۆشینا خوه‌ دابانا وێ ئیرۆ وان جاشێن که‌رکوک ڕاده‌ستی داگیرکه‌رێن خوه‌ کرن، نه‌بانا.

د ته‌ڤگه‌را هه‌ر چار پارچێن کوردستانێ دا شۆپێن بارزانی یێ نه‌مر هه‌یه‌. لێ ئه‌ڤ تێر ناکه‌. هه‌گه‌ر د هه‌ر چار پارچان دا ته‌ڤگه‌رێن ئازادیخواز ل گۆر وێ ڕێ و ڕێبازێ ته‌ڤگه‌ریابانا باوه‌ر بکن نها کوردستانا مه‌زن هاتبوو دامه‌زراندن.

یا ڕاستی ئه‌وه‌ کو مرۆڤ قه‌ت و قه‌ت نکاره‌ ب نڤیسه‌کێ وی سه‌رۆکێ نه‌ته‌وه‌یی یێ هه‌رچار پارچێن کوردستانێ، نه‌مر بارزانی بده‌ زانین و وان گۆتنێن وی یێن ژ بۆنا ئازادیا گه‌ل شرۆڤه‌ بکه‌.
چ ده‌ما کورد بدن سه‌ر وێ شۆپا نه‌مر. وان گۆتنێن وی فێم بکن و تێخن ژیانێ، وێ ئازادی و سه‌رخوه‌بوون ببه‌ پارا وان. ژ به‌ر بارزانی دۆست و دژمنێ گه‌لێ خوه‌ باش دناسی، تم ل گۆر ڤێ ته‌ڤدگه‌ریا. لۆما ژی ئه‌و فه‌لسه‌فا وی ب سه‌رکه‌ت. و د ئه‌نجامێ دا ئه‌م کورد ل باشوورێ کوردستانێ بوونه‌ خوه‌دیێ خوه‌ و پاچه‌یه‌کا ئازاد.

ئه‌ز دێ ب چه‌ند گۆتنێن نه‌مر ڤێ نڤیسێ ب داوی بینم و دبێژم: کوردنۆ ل سه‌ر گۆتنێن سه‌رۆکێ خوه‌ بارزانیێ نه‌مر ڕاوه‌ستن. وان بخوینن و هه‌تا ژ وه‌ تێ وان بخن ژیانێ دا کو هوون بکاربن گه‌لێ خوه‌ ئازاد، وه‌لاتێ خوه‌ ژ بن نیرێ داگیرکه‌ران ده‌رخن و ژ بۆنا گه‌لێ خوه‌ ڕه‌حه‌تی و ده‌مۆکراسیێ بینه‌. فه‌رمۆ ئه‌م ب هه‌ڤره‌ بخوینن كا بارزانیێ نه‌مر ژ بۆنا مه‌ چ گۆتیه‌:

”ل ئازاربه‌یجانێ باکرۆڤ دخوه‌ست کو بارزانی د بن ئه‌مرێ وی دابە. وی دخوه‌ست کو ئه‌و ئه‌مر بده‌ بارزانی و هه‌ڤالێن وی. لێ بارزانی وه‌که‌ چ جاران سه‌رێ خوە ژ چ که‌سه‌کی ڕا نەچەماندبوو، وی ئه‌ڤ هه‌لوه‌ستا خوه‌ ل هه‌مبه‌ر باکرۆڤ ژی دانی و گۆت: ”هه‌ڤال باکرۆڤ ئه‌م نه‌هاتنه‌ ڤر دا کو تو مه‌ ته‌هدید بکه‌. هه‌گه‌ر ئه‌ز ژ ته‌هدیتان بترسیاما ته‌ ئه‌ز ل ڤر نه‌ددیتم. ئه‌م هاتنه‌ ڤر کو ده‌نگێ گه‌لێ خوه‌ یێ مەزلوم بگەھینن سۆڤه‌یه‌تا کو مافێ نه‌ته‌وه‌یان دپارێزه‌. لێ ئه‌م دێ د هه‌ر حال و ڕه‌وشێ دا شه‌خسیه‌تا خوه‌ بپارێزن. ئه‌م سه‌رێ خوه‌ ژ ته‌هدیتێن چ ملاتان ڕه‌ دانینن. دڤێ تو ڤێ بزانبه‌. ئه‌م خه‌لکه‌کی سه‌ر ب خوه‌ نه‌ و نه‌ پارچه‌یەک ژ ئازاربه‌یجانێ نه‌.” (ژ ڕۆمانا من بارزان دگری)”.

د ڕۆژا 1967.03.17 کۆمیته‌یا ناڤه‌ندی یا پارتیا ده‌مۆکرات یا کوردستانێ، جڤینه‌کا به‌رفره ل “کانی سماق” ل کێله‌کا گه‌لاله‌ ساز کر. د وێ جڤینێ دا سه‌رۆک بارزانی دبێژه‌:
“پێویسته‌ ئه‌م وه‌زیفه‌یا خوه‌ باش بزانبن، گه‌ر هه‌موو به‌رپرسێن شۆره‌شێ ژ بۆ به‌رژه‌وه‌ندیا شۆره‌شێ کار نه‌کن و خه‌مساریێ د وه‌زیفه‌یا خوه‌ دا بکن، ئه‌م ب خوه‌ دێ بین دوژمنێن خوه‌ و دێ بین خزمه‌تکارێن دوژمنێ گه‌لێ خوه‌، دڤێ ئه‌م تێبگەهن ڕامانا گه‌ل چیه‌؟ ڕامانا ڕه‌خنه‌یێ چیه‌؟ ڕامانا کورداتی و نه‌ته‌واتی چیه‌؟ ئه‌و به‌رپرسێ ژ بۆ به‌رژه‌وه‌ندیا خوه‌ یا شه‌خسی ده‌ست ژ به‌رژه‌وه‌ندیا شۆره‌شێ به‌ردده‌، یان ژ بۆ به‌ریکا خوه‌ و ژ بۆ په‌ره‌، یان ژ بۆ خوه‌ مه‌زنکرنێ بزاڤان بکه‌، یان گوھ نه‌ده‌ فه‌رمانان و ژ سیسته‌مێ ڕێڤه‌برنێ ده‌ربکه‌ڤه‌، ئه‌و که‌س نه‌ کورد و نه‌ خزمه‌تکارێ شۆره‌شێ یه‌”.

“هه‌گه‌ر دلێ گه‌ل ب مه‌را نه‌به‌، ئه‌م هه‌زار جاران ژ نها بهێزتر بین، وێ بشکێن و ئه‌مێ نه‌کارین سه‌رکه‌تنێ بینین”
“مه‌ ئێریشا که‌سێ نه‌کریه‌ و ئێریشی که‌سێ ژی ناکین، ئه‌م به‌ره‌ڤانیێ ژ مافێن شه‌رعی و ژ مال و نامووس و ژیانا گه‌لێ کورد دکین”
“برایێن عه‌زیز هه‌موو سه‌روه‌ریه‌ک و هه‌موو بزاڤه‌ک ل جیهانێ ژ بۆ خزمه‌تکرنا مڵه‌ته‌کی تێ کرن، پێویسته‌ ئه‌و که‌سێن کاروبارێن ڤی مڵه‌تی د ده‌ستان دا، ته‌نێ به‌رژه‌وه‌ندیێن گه‌لێ خوه‌ بده‌ن پێش چاڤێن خوه‌ و هه‌موو ئه‌نانیه‌ت و به‌رژه‌وه‌ندیێن شه‌خسی ژ بیر بکن و هه‌ر چ کاره‌ک ژ بۆ به‌رژه‌وه‌ندیا مڵه‌تی به‌ هه‌گه‌ر بۆ وان ژی یێ خوه‌ش نه‌به‌ پێویسته‌ بکن و ب دووڤ نه‌فسا خوه‌ نه‌ که‌ڤن”

بووبێ ئه‌سه‌ر
2020.03.01

Back to top button