د دنێ ده‌ سێ تشت هه‌نه‌ پر خوه‌شن

https://www.youtube.com/watch?v=q4FiIFihzW4

د دنێ دا سێ تشت هه‌نه‌ پر خوه‌شن
یه‌ک ژێ دایک، یه‌ک ژێ باڤه‌
یه‌ک یاره‌ لێ لێ، یه‌ک یاره‌ جانێ، یه‌ک یاره‌
بێ دێ نابه‌، بێ باڤ نابه‌
یار خوه‌شه‌ لێ لێ یار خوه‌شه‌

دایک ژ بۆ مه‌ وه‌که‌ دلێ دنێ یه‌ لێ لێ
دنێ یه‌ جانێ، دنێ یه‌
باڤک ژ بۆ مه‌ وه‌ک ڕۆنیا ڕۆژێ یه‌ لێ لێ
ڕۆژێ یه‌ جانێ، ڕۆژێ یه‌
یار ده‌لاله‌ وه‌که‌ بیهنا گولێ یه‌ لێ لێ گولێ یه‌

گاڤا باڤۆ خۆرت بوو ژ خوه‌ ڕە یار ئانی لێ لێ
یار ئانی جانێ یار ئانی
دادێ و باڤۆ ب ئه‌ڤینێ مال دانی لێ لێ
مال دانی جانێ مال دانی
ڤه‌بوون نێرگز، گول و ڕیهان چه‌م و کانی
ڤه‌بوون نێرگز هه‌رکین چه‌م و کانی لێ لێ…

د دنێ ده‌ سێ تشت هه‌نه‌ پر خوه‌شن
یه‌ک ژێ دایک، یه‌ک ژێ باڤه‌
یه‌ک یاره‌ لێ لێ، یه‌ک یاره‌ جانێ، یه‌ک یاره‌
بێ دێ نابه‌، بێ باڤ نابه‌
د دنێ ده‌ سێ تشت هه‌نه‌ پر خوه‌شن

DÎLAN ROJAVA – SÊ TIŞT HENE [Official Music Video © Birûsk Agirî 2019] Gotin û Muzîk: Şivan Perwer Aranjor: Mustafa Beyazkuş Derhênere Vîdeo : Khaleel Majeed

نێرین / شیرۆڤە