ژ گوتنێن ئالدار خەلیل ھەر تشت دیار دبە

“ئەم دێ  ب ھەڤرا ژ ڤێ جیھانێ را ئیسپات بكن كو مە دو ئەرك ب ھەڤرا بجھ ئانین:

  1. ژ بۆ سوریەكا دەمۆكراتیك و ژ بۆ ھەموو گەلێن د سوریێ دا و د سەری دا گەلێ كورد، مە تەكۆشینەك دا مەشاندن كو ئەم چارەسەریا پرسگرێكا كورد و تەڤایا سوریێ چارەسەر دكن.
  • مە ژ بۆ پاراستنا یەكێتیا خاكا سوریێ ژ بۆ پاراستنا یەكێتیا جڤاكێن وێ و گەلێن دن ژ بۆ پاراستنا نرخێن وێ تەكۆشینا ھەری مەزن مە دا مەشاندن و دیرۆك ڤێ یەكێ دبینە و ڤایە ل بەر چاڤێن وە یە. ژ بۆ كو خاكا سوریێ وەرە پاراستن و داگیركەری چێ نەبە نھا ئەم ھەول ددن ب رێیا رووسیایێ را ب رژێما سوریێ را ل ھەڤ بكن.

 ئەم ب ئاشكەرایی دبێژن كو  ژبۆنا كو خاكا سوریێ وەرە پاراستن و نەھێتە داگیر كرن و  دەولەتا ترك وەك پێڤاژوویا ئۆسمانیان خاكا ڤر داگیر نەكن مە ژ لەشكەرێ سوریێ را گوت وەرن تخووبان بپارێزن. ژ بەر كو چو جاری مە ڤێ دەرێ وەك عەردەك دەرڤەیی سوریێ ب ناڤ نەكریە و پێناسا وێ ب ڤی رەنگی نەكریە. ھەرتم مە گۆتیە ئەڤ عەرد پارچەیەكا خاكا سوریێ یە.

ئەگەر تو بیژی ئەم ئینفیصالی نە، ئەم د بێژن نا ئەم یەكێتیا سوریێ دخوازن، ئەگەر تو پارچەبوونێ ناخوازی و تو یەكێتیا سوریێ د پارێزی وەرن لەشكەرێ خوە بینن سەر تخووب ئەڤ دەر ژی خاكا سوریێ یە.”

نھا، پشتی مە ب ھەڤ را ئەڤ گوتێن ئالدار خەلیل سەرۆكێ تەڤدەم یا پەیەدێ خواندین، ژ بۆ مە و ژ بۆ تەڤان دیار و ئاشكەرە دبە كا چما پەیەدێ ھەرسێ رێكەفتنێن؛ ھەولێر 1 و ھەولێر 2 و دھۆكێ  بن پێ كرن و قەبوول نەكرن  لھەڤھاتن ل رۆژاڤایێ كوردستانێ بكەڤن د وارێ جیبجیكرنێ دا.

 نھا ئەم دزانن كا چما پەیەدە رێ نادە لەشكەرێ رۆژ دەرباسی رۆژاڤایێ كوردستانێ ببە و یەكێتیا كوردێن وێ پارچەیێ چێ ببە و ب ھەڤرا كینانەكێ كوردی ل رۆژاڤا ئاڤا بكن و یەك ھێزا لەشكەری بپارێزن، ب تایبەتی كو نھا رەوش ژی ھاریكارە.

نھا ئەم دزانن كا چما پەیەدێ ناڤێ وێ پارچەیا كوردستانێ ژ رۆژاڤایێ كوردستانێ گوھەرت بۆ باكور و رۆژھەلاتێ سوریێ. بەرێ رۆژێ ب بێژینگێ ناھێت گرتن ھەر تشت وەكا ھەیڤا چواردەشەڤی ل ئاسمانێ سافی دیارە و دبرسقە.

نھا خویا دبە كا چما دیالۆگا كوردی-كوردی ل رۆژاڤایێ كوردستانێ ل جھەكی خەتمیە و پێشدە ناچە، تەڤی كو ب ناڤبەینكاری و پشتەڤانیا ئەمریكا و فرانسایێ وێ دیالۆگێ دەست پێ كریە، لێ پەیەدە ناخوازە ئەو دیالۆگ بگەھە ئەنجامێن لھەڤھاتنێ. ئەڤ گۆتنێن ل ژوور یێن ئالدار خەلین جارەكا دن ژ مە را دبێژە كو،  دەما شەرێ ناڤخوەیی ل سوریێ دەست پێ كر، حكومەتا سوریێ ب لھەڤھاتن دگەل پەیەدێ ژ رۆژاڤایێ كوردستانێ ڤەكشیا و  ھێزێن حكومەتێ ب تەنێ ل چەند خالێن گرنگ مان كو یەك ژ وان باژارێ قامیشلۆ و بالەفرخانەیا قامیشلۆ یە. ئانكو چو شەر و پێكدانان د ناڤبەرا لەشكەرێ سوریێ و پەیەدێ دا چێ نەبوون و لەشكەرێ سوریێ بێ شەر ب رێكەفتن ئەو دەڤەر تەسلیمی پەیەدێ كرن.  ئەگەر نھا حكومەتا سوریێ  پیچەك دن ب سەر خوە بھێت و بھێز بكەڤە دێ داخوازێ ژ پەیەدێ بكە كو وان دەڤەران بێ شەر جارەكا دن ڤەگەرینە بن كۆنترۆلا حكومەتێ

NH

2021.05.09

نێرین / شیرۆڤە