ھلبژارتنێن ھەرێمی و تفاقێن ڤەشارتی

ل ترکیێ و کوردستانا باکور هلبژارتنێن هه‌رێمی د مه‌ها ئادارا 2019ێ دا چێدبن. لێ ژ نها ڤه‌ پارتیێن سیاسی ژ بۆبەشداریكركن د هلبژارتنا دا ل هه‌ڤکاریا دگه‌رن لێدخەبتن ب ھەڤ را ھەڤپەیمانیان پێكبینن. د بنگه‌هێ وان هه‌ڤکاریا و ھەڤپەیمانان دا تێکبرنا ئاکپێ، پارتیا دەستھئلاتدار هه‌یه‌. ژ بۆ ئاکەپ ل هنده‌ک باژارێن مه‌زن وندا بکه‌ پارتیێن وه‌ک جەھەپێ و ئی پارتی تێنه‌ باهه‌ڤ. هه‌روه‌ها د ناڤبه‌را جەھەپێ و ھەدەپێ دا ژی هه‌ڤدیتنێن ڤه‌شارتی هه‌نه‌.

ژ پارتیێن ترکیێ که‌سه‌ک ڤه‌کری ناخوازه‌ ل گه‌ل ھەدەپێ بده‌ و بستینه‌. ئه‌گه‌ر هه‌ڤکاریه‌ک چێببه‌ دێ ڤه‌شارتبه‌ و ئه‌ڤ یه‌ک ژی نه‌ژ ئالیێ جەھەپێ و نه‌ژی ژ ئالیێ ھەدەپێ ڤه‌ نه‌ تشته‌ک مەنتەقی یە. د سیاسه‌تێ ده‌ پارتیێن یاسایی نابه‌ ب ئاوایەكی ڤه‌شارتی هه‌ڤکاریا و ھەڤبەدیان ئاڤا بکن. ئه‌گه‌ر هه‌ڤکاریێن ڤه‌شارتی هه‌بن ئه‌ڤ تێ واته‌یا کو تشتا دکن ژێ فه‌دی دکن. تشتا کو مرۆڤ ژێ فه‌دی بکه‌ نه‌یێ کرن باشتره‌.

د هلبژارتنێن پارله‌مه‌نتۆیا ترکیێ دا هه‌ڤکاریا ناڤبەرا ئاكەپێ و پارتیا نژادپه‌ره‌ست مەھەپێ دا ژ ئالیێ کوردان ڤه‌ خراب هاته‌ نرخاندن و هه‌تا کوردێن د ناڤا ئاكەپێ دا ئه‌ڤ گازند ژ پارتیێ خوە و ئه‌ردۆگان کرن. د ئه‌سلێ خوه‌ ده‌ هه‌مان تشت جەھەپە دکه‌ جەھەپە و ئی پارتی تێن با هه‌ڤ ، ژ خوه‌ د دەما هلبژارتنێن پارله‌مه‌نتۆیێ ده‌ ژی د ناڤبەرا وان دا تفاقه‌ک ھە بوو، لێ ئەو تفاقا وان، قاسی هه‌ڤکاریا ئاكەپێ و مەھەپێ هاته‌ ڕه‌خنه‌کرن، ئه‌وقاس به‌حسا یا جەھەپێ و ئی پارت نه‌هات کرن. د راستیا خوە دا چ جوداهیه‌ک ناڤبه‌را مەھەپێ و ئی پارتیێ ده‌ نینە. هه‌ردو پارتیژی ل سه‌ر بنگه‌هه‌ک نژادپه‌ره‌ستی سیاسه‌تێ دکن و ئی پارتی ژ مەھەپێ ڤه‌قه‌تیابوو.

ل کوردستانێ، ھەدەپە هه‌ولدده‌ کو ل گه‌ل جەھەپێ هه‌ڤکاریێ بکه‌ ، ژ ئالیه‌ک دن ڤه‌ ژی ل گه‌ل پارتیێن کوردستانی دده‌ و دستینه‌. لێ ھەدەپە ل گه‌ل ئالیێن کورد نه‌ ب ئیجازا قه‌ندیلێ به‌ نکاره‌ هه‌ڤکاریا بکه‌. ژ بۆ ڤێ ژی تو بهایێ بانگا ژ بۆ هه‌ڤکاریا دکن نینە.

هلبژارنێن هه‌رێمی دکاره‌ ببه‌ سه‌ده‌مه‌ک كو ده‌ستهلاتداریا ئاكەپێ بهه‌ژه‌، ژ بۆ ڤێ یه‌کێ ژی پارتیێن ل همبه‌ر ئاكەپێ بته‌نێ ژ بۆ ئاكەپە وندا بکه‌ هه‌ڤکاریا و لھەڤھاتنا دکن.ئحتیمالا کو ل هنده‌ک باژارێن مه‌زن وه‌کە ستانبول و ئه‌نقه‌ره‌ ئاكەپ وندا بکه‌ گه‌له‌کتر دبه‌. ئاکەپ ل ڤان باژاران وندا بکه‌ ده‌ستهلاتداریا هه‌یی ژی دێ د نه‌زارا خه‌لکێ دا گۆرزەك مه‌زن بخوه‌.

لێ د ڕاستیا خوه‌ ده‌ ژ ئالیێ کوردان ڤه‌ چ پێشکه‌تن چێنەبوونە. هنده‌ک پارتی ئه‌گه‌ر سه‌رنه‌که‌ڤن ژی وه‌ک پره‌نسب هه‌ولددن کو به‌ربژێرێن کورد نیشانبدن و ههێزا خوه‌ ب ئاوایه‌کی بدن خوویاکرن. ئه‌ڤ گاڤ گاڤەك گه‌له‌ک باش و ب جه‌ساره‌ته‌. ئه‌گه‌ر به‌ربژێرن ل هنده‌ک ده‌ڤه‌رێن کوردستانێ باش بێنه‌ نه‌قاندن ئحتیمالا کو خه‌لک ده‌نگا بدن وان گه‌له‌که‌. لێ ژ هه‌موویێ گرنگتر ئه‌وه‌ کو ئه‌ڤ پارتی هه‌لوه‌ستا خوه‌ ده‌ینن و به‌ربژێرێن خوه‌ بدن نیشاندان.

ئه‌ڤ یه‌ک هه‌تا ڕاده‌یه‌کی له‌یزتکێن ھەدەپێ ژی تێکدبه‌ و ژ بۆ پاشەرۆژێ دبه‌ گاڤه‌ک ئه‌رێنی.

نێرین / شیرۆڤە